Fundacja UROdzeni-Zdrowi

ul. Krupnicza 11A
31-123 Kraków

tel. +48 12 422 09 20
e-mail: fundacja@urodzenizdrowi.pl